Produktmedia

Produktmedia innefattar alla produkter som försetts med logo eller design.
Syftet är att kommunicera ett specifikt varumärke eller företag.
- Marknadsföring via produkter -

vad-vi-levererar-two

Vad vi levererar

footer-vad-vi-levererar

I dagens digitaliserade samhälle, där t ex tidningar är på tillbakagång till förmån för sociala media, blir det allt viktigare för företagen att synas i den verkliga världen och inte bara i den virtuella.

 I den balansen spelar produktmedia en avgörande roll.

Ordet produktmedia är ett paraplynamn som både omfattar och är synonymt med alla begrepp som presentreklam, profilprodukter, promotionprodukter, profilkläder, arbetskläder, profilreklam, giveaways, reklamartiklar, företagsprofilering, merchandise, promotionprodukter och företagspresenter (företagsgåvor).

hur-vi-jobbar

Hur vi jobbar

Brand Communication tar ansvar för hela processen från planering, till framtagning av produkt samt leverans och lagerhållning om så önskas.

Genom god planering tillsammans med våra kunder hjälper vi varandra att genomföra framgångsrika affärer.footer-hur-vi-jobbar
om-oss

Om oss

Brand Communication levererar anpassade produkter och lösningar inom produktmedia. Vi hjälper er att planera och köpa in optimal volym av rätt produkt till rätt kvalité. Det löser vi hos rätt leverantör från Sverige eller från utlandet. För att vi skall vara en av de bästa aktörerna jobbar vi efter våra prioriterade värderingar.

  • Vi ska vara bäst på att förstå hur våra kunder vill stärka sin profil/sitt varumärke – det handlar alltid om vad kunden vill, inte om vad vi vill
  • Vi ska vara bäst på att hitta lösningar som stödjer detta – oavsett vad våra kunder behöver kan vi ordna det.
  • Vi ska vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare/partner – ifall vår personal/partners har bäst förutsättningar, färdigheter och inställning så kommer de att prestera bäst
footer-om-oss

Ordet produktmedia beskriver produkterna och själva användandet av dem
för att kommunicera och marknadsföra varumärken.


Vi kan produktmedia.

personal

Personal

Magnus Borgklint

Magnus Borgklint

Telefon 0705-809303

E-post borgklint@brandcommunication.se

Angelica Jaxèus

Angelica Jaxèus

Telefon 0738-018352

E-post angelica@brandcommunication.se

Patrik Pedersen

Patrik Pedersen

Telefon 0707-319870

E-post patrikp@brandcommunication.se

Mats Jacobzon

Mats Jacobzon

Telefon 0707-606833

E-post matsj@brandcommunication.se

Rikard Östergren

Rikard Östergren

Telefon 0739-839072

E-post rikard@brandcommunication.se

NATANAEL TANGEN

NATANAEL TANGEN

Telefon 0707-770931

E-post tangen@brandcommunication.se

LARS ÖBOM

LARS ÖBOM

Telefon 0707-770931

E-post lars@brandcommunication.se

Magnus Borgklint

Magnus Borgklint

Telefon 0705-809303

E-post borgklint@brandcommunication.se

Angelica Jaxèus

Angelica Jaxèus

Telefon 0738-018352

E-post angelica@brandcommunication.se

Patrik Pedersen

Patrik Pedersen

Telefon 0707-319870

E-post patrikp@brandcommunication.se

Mats Jacobzon

Mats Jacobzon

Telefon 0707-606833

E-post matsj@brandcommunication.se

Rikard Östergren

Rikard Östergren

Telefon 0739-839072

E-post rikard@brandcommunication.se

NATANAEL TANGEN

NATANAEL TANGEN

Telefon 0707-770931

E-post tangen@brandcommunication.se

LARS ÖBOM

LARS ÖBOM

Telefon 0707-770931

E-post lars@brandcommunication.se

hitta-oss

Hitta oss

Uppsala


Vellinge